ROSÖ

Välkommen till Officerssällskapet i Östergötland (OffSÖ) 

Officerssällskapet i Östergötland, OffSÖ verksamhet har till syfte att under kamratliga former förmedla en bred information i militära ämnen och försvarsfrågor samt ge tillfälle till trevlig samvaro medlemmarna emellan. Vår förening är öppen för alla officerskategorier (Reserv-, yrkes, hemvärn-, värnpliktig) och det spelar ingen roll om du är aktiv eller pensionerad.

OffSÖ har i huvudsak Östergötland som rekryteringsområde. Verksamheten leds av en styrelse på 8 personer. Sällskapet har f.n. drygt 150 medlemmar. Vår huvudsakliga träffpunkt är Livgrenadjärmässen i Linköping.
Reservofficerssällskapet i Östergötland (ROSÖ)